در حال بارگذاری

برج سینا (ساختمان پزشکان)


سرویس و نگهداری ۲ دستگاه آسانسور کششی ۱۲ توقف و یک دستگاه آسانسور ماشین بر هیدرولیکی