در حال بارگذاری

ایستگاه ۲۹ بهمن مترو تبریز


سرویس و نگهداری ۲ دستگاه آساسنور بدون موتورخانه ۱۳ نفره