در حال بارگذاری

آسانسور روملس


آسانسور روم لس (Machine RoomLess) یا آسانسور بدون موتورخانه، نیازی به فضای موتورخانه روی پشت بام ندارند و تمامی تجهیزات مکانیکی در چاه آسانسور نصب می شود. این آسانسورها از موتوری کوچک اما قدرتمند استفاده می کنند که در داخل چاه نصب می شوند.

مزایا:

حرکت بسیار نرم و بی صدا. کاهش مصرف انرژی برق. حذف موتورخانه و امکان طراحی زیباتر و کم هزینه تر ساختمان. حذف سیستم ترمز مکانیکی موتور.